Header Ads

MUHASABAH

Sebuah metode tafakur dan perenungan diri secara bersama dengan mengkondisikan peserta untuk berpasrah diri, jujur pada diri,  bertekad untuk bertaubat, memperbaiki amal perbuatannya dan menghadapkan jiwa kepada Sang Pencipta.
Renungan untuk selalu ingat kepada Sang Kholiq, ingat akan kematian yang akan menjemput setiap manusia, renungan atas dosa-dosa yang telah diperbuat, dan renungan akan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan.
Agar menjadi insan yang senantiasa berdzikir, bertaubat dan bersyukur, selalu optimis, semangat untuk beramal kebaikan, menjauhkan diri dari sifat riya, sombong, dendam dan menguatkan rasa tawakal serta mempunyai hati yang bersih.
Comments
0 Comments
Facebook Comments by comments

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.